Problem-beskrivelse for daværende situation:

Ordinære AP'er solo-administreret jævnt fordelt efter aktuelt behov på hele skolen. Forskellige fabrikater i drift; Cisco, Zyxel og Linksys eks.
Brugeroplevelser: Mgl. båndbredde og svigtende tilslutningsmuligheder - særligt når flere brugere skal logge på samtidigt. Jævnligt forstyrret undervisning begrundet i manglende wifi-service.
Problematisk at fastholde netværksforbindelser, ligeledes at opnå ensartet dækningskvalitet på skolens indendørsarealer. Jævnligt nødvendigt at slukke / tænde for Accesspoints pga manglende wifi-service. Klienter kunne forevise at være tilsluttede, men uden reel oplevelse af datatransmission.

Løsningsvalget faldt på et Extricom-system:
En MS1000 - 16ports Wlan-switch (kontroller), samt 16 EXRP-30n baser.
På grund af Channel Blanket-arkitekturen, ser klienterne kun ET Accesspoint - nemlig wlan-switchen. Alle baser sender samme kanal, SSID og services. Derved kan baser anbringes tættere på hinanden, medvirkende en væsentlig kraftigere og mere ensartet dækningskvalitet - både på 802.11g - 802.11n-2,4ghz - og 802.11-5ghz.
Valget af EXRP-30n som base udmærker sig ved at kunne udsende alle 3 typer wifi-service simultant fra alle baser - således at sløve g-klienter ikke risikerer at degradere ydelsen på 802.11n-2,4ghz-klienter. Dette er ret vigtigt, men dog ikke kun noget Extricom kan - enkelt andre producenter kan tilsvarende.
Der er nu fuldkommen mobilitet på skolen, hvilket særligt de mange Ipad-brugere har gavn af. Alle Skype-, messenger-, og tilsvarende wifi-services er fuldkommen uforstyrret af at brugerne bevæger sig over hele skolens område. Wifi-klienter oplever aldrig at skulle re-associere sig med et Accesspoint, da det suverænt er wifi-switchen der dannes forhold til. (Ikke baserne). Kapaciteten (båndbredden) er ligeledes udvidet markant, idet der ikke opleves effekt af gentransmitteret trafik, oftest forårsaget af interferens fra egne (konventionelle) Accesspoints. Netop gentransmitteret trafik er en meget medvirkende årsag til dårlig båndbredde - særligt v. 2,4ghz wifi - (802.11g og n).
Med mulighed for at dedikere en radio til 802.11n-2,4ghz alene, forringes ydelsen ikke på dette net da g-klienter kører tilsvarende på sin egen radio. Der opleves således ingen forringet ydelse for nogen af brugerne. Ligeledes er der flere samtidige SSID'er i luften, der routes til sine respektive vlan - derved kan gæster, brugere, lærere og administrative medarbejdere drage nytte af samme wifi-system - uden kompromiser mht. sikkerhedskrav.
 
Dokumentation vedr. kundens oplevelse af wifi-løsningen.....: