Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing - nu udstyret med Extricom WLAN.....

Pr. 3.12.2013 har KG udskiftet deres hidtidige Wifi-netværk (på selve skolen).
Det hidtidig anvendte system var af konventionel mikrocelle / controllerstyret system, bestående af 13-14 AP'er fordelt over skolens primære bygninger.

Det netop installerede Extricom system består af 16 AP'er, der således er placeret mere fyldestgørende end det tidligere, hvilket ikke ville være muligt med et alternativt (cellebaseret) wifi-system. Ligeledes er der nu mulighed for klienter (N-2,4ghz) at være tilsluttede uden ydelsesdegradering forårsaget af langsommere G-klienter. G-klienter håndteres af deres egen dedikerede radio, ligesom N-5ghz klienter nu har 'fuld skrue' - op til teoretiske 450 mbit/sek. (N-2,4ghz - 300 mbit/sek, og G-klienter 54mbit/sek).

Ligeledes drager elever står fordel af deres Ipads og andre mobilenheder (5ghz f.eks.), der uden delay eller handoff's kan frit bevæge sig over hele dækningsarealet - online konstant. Dermed kan kommunikationsapplikationer (Skype, Viper, m.fl.) performe uhindret af de mobile wifi-enheders adfærd!
Dertil vil der for lærer nu være basis for at kunne inddrage online-publikationer via wlan uden bekymring og frygt for at undervisningen bliver forstyrret (afbrudt?) af svigtende og ustabilt wlan.
IT-driftsansvarlig er Sven Erik Morsing.